Dış İlişkiler Kurulu

Hakan BORAN
Başkan

Doç.Dr. Erhan DEVRİLMEZ
Üye

Doç.Dr. Arif ÇETİN
Üye

Kemal DEMİROK
Üye

Hakan AVCI
Üye

Yalçın DEDE
Üye

Hüseyin MERT
Üye

Sponsorumuz

Doping İle Mücadele